Kotel – menší z Kotelských lip, v pozadí jedna z místních roubemek

Foto srpen 2005